Algemene en Leveringsvoorwaarden

Algemeen

De informatie die op deze site en/of in onze winkel en/of persoonlijk wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Offertes voor werkzaamheden zijn op basis van onze jarenlange ervaring en onder voorbehoud. De daadwerkelijk gewerkte uren worden, afgerond op hele kwartieren, in rekening gebracht. De minimum tijdsduur welke in rekening gebracht wordt is 1 ( een ) kwartier.

Voor particulieren zijn onze tarieven en prijzen inclusief BTW, voor organisaties en/of bedrijven zijn onze tarieven voor diensten exclusief BTW.

Om de prijzen laag te houden en onnodige kosten te vermijden gelden voor deze en alle andere onderdelen de volgende voorwaarden bij aankoop:

Aanbiedingen en levering

 • Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld
 • Indien de inkoopprijs 2% of meer afwijkt van de inkoopprijs ten tijde van het maken van de aanbieding dan hebben wij het recht om de verkoopprijs dien overeenkomstig aan te passen.
 • Om verwarring te voorkomen zijn uitsluitend schriftelijke prijs afspraken bindend
 • Voor een offerte op maat berekenen wij offerte kosten. 50% van deze kosten worden na acceptatie van de offerte in mindering gebracht op de order.

Onze Winkelvoorwaarden
 • - Geopende softwarepakketten kunnen niet geruild worden. Op software en software-instellingen wordt door ons geen garantie gegeven
 • - Geopende inktpatroon verpakkingen en/of tonerverpakkingen worden niet teruggenomen en/of vergoed
 • - Artikelen waarvan de verpakking is beschadigd worden niet terug genomen/geruild
 • - Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen
 • - Omruilen is uitsluitend mogelijk binnen 8 dagen na aankoop op vertoon van de aankoopbon. Er wordt GEEN GELD geretourneerd maar een tegoedbon verstrekt! Deze tegoedbon is 1 (één) jaar geldig
 • - Bij reclameren van defecte artikelen:
  • is de aankoopbon vereist
  • is de originele onbeschadigde verpakking vereist inclusief alle bijbehorende boekjes, CD's en kabels etc.
  • als blijkt dat het artikel niet defect is kan € 15,00 onderzoekskosten in rekening gebracht worden
  • is omruilen alleen mogelijk binnen 8 dagen na aankoop op vertoon van de aankoopbon.
  • er wordt GEEN GELD geretourneerd maar een tegoedbon verstrekt! Deze tegoedbon is 1 (één) jaar geldig
 • - Wij accepteren geen creditcards
 • - Verkoop/levering op rekening is NIET mogelijk

Garantie
 • - Op alle gekochte losse onderdelen geldt 12 maanden garantie tenzij de fabrikant hiervan afwijkt.
 • - De garantie is niet van toepassing indien het onderdeel niet volgens voorschrift gebruikt, gemonteerd of behandeld is.
 • - Bij verbreken van een garantiezegel vervalt altijd de garantie.

Bij bestellingen
 • - is retourneren niet mogelijk indien een artikel speciaal op uw verzoek is besteld
 • - is een aanbetaling van 10% vereist
 • - De levertijd van bestelde computersystemen, upgradingen, software en andere artikelen wordt in overleg met u bepaald.

Werkzaamheden op locatie:
 • Er worden altijd voorrijkosten berekend, de hoogte van deze kosten is afhankelijk van de afstand (enkele reis) tussen onze locatie in Bilthoven en de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd worden.
 • Indien vooraf een prijs is genoemd dan is deze prijs niet bindend maar slechts een indicatie. Deze indicatieve prijs is gebaseerd op onze ervaring met soortgelijke werkzaamheden. De daadwerkelijk gewerkte uren worden in rekening gebracht.
 • De gewerkte tijd wordt, afgerond naar boven op hele kwartieren, in rekening gebracht. U betaalt dus altijd minimaal een kwartier.

Bij Reparaties:
 • De onderzoekskosten van ter reparatie aangeboden artikelen bedragen € 45,00. Dit zijn uw minimale kosten, ook als gebleken is dat het artikel niet door ons gerepareerd kan worden.
 • Voor reparaties, het (opnieuw) installeren en herstellen van software-instellingen en upgradingen bedraagt het kwartiertarief € 18,75
 • Bij reparaties is het uitermate belangrijk dat u reservebestanden heeft gemaakt van uw belangrijke gegevens. DutchNet kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies van deze data.
 • De garantie op reparaties bedraagt 1 maand. Deze garantie geldt niet voor software en/of instellingen. Deze garantie is niet van toepassing indien het gerepareerde niet volgens voorschrift is gebruikt, gemonteerd of behandeld is of indien er door derden aan het apparaat gewerkt is.
 • Reparaties dienen contant, bij ophalen van het ter reparatie aangeboden apparaat, afgerekend te worden (betalen met PIN is mogelijk, verkoop op rekening niet).
 • Indien een ter reparatie aangeboden apparaat niet opgehaald wordt, dan wordt dit apparaat stilzwijgend na 60 weken vernietigd. De onderzoekskosten en de kosten voor opslag en vernietiging worden bij u in rekening gebracht.

Offertes zijn altijd onder voorbehoud en vrijblijvend. Wel brengen wij offertekosten in rekening. Zie boven


Garantie op componenten en randappartuur (fabrieksgarantie)

De fabrieksgarantie op componenten en randapparatuur verschilt per computersysteem/component.
Per fabrikant varieert deze van 1 jaar tot een (beperkte) levenslange garantie.

Defecte producten van fabrikanten die geen On-Site garantie of collect-and-return service aanbieden dienen te worden aangeboden aan de DutchNet servicebalie. Producten kunnen alleen voor garantie worden aangenomen met een geldig aankoopbewijs.

Garantie op computersystemen


Tenzij anders vermeld heeft een door DutchNet of in opdracht van DutchNet, geassembleerd computersysteem 2 jaar garantie, waarvan 1 jaar op arbeidsloon.

DutchNet hanteert standaard een carry-in garantie. Dit betekent dat u het product kunt aanleveren bij de DutchNet servicebalie. Producten worden gerepareerd of indien mogelijk omgeruild.

U kunt geen aanspraak maken op garantie op computersystemen indien:
- Een probleem is ontstaan door eigen software of hardware wijzigingen/toevoegingen.
- Een defect is ontstaan door invloeden van buitenaf.
- Het artikel is beschadigd door eigen toedoen of bij onjuist gebruik.
- Men elders heeft getracht het defecte product te repareren.

Indien er geen aanspraak gemaakt kan worden op garantie op computersystemen zullen eventuele kosten aan u worden doorberekend.

Bij het verbreken van de garantiezegel op een geassembleerd DutchNet computersysteem, kunt u geen aanspraak meer maken op onvolledige of verkeerd geplaatste hardware.
Tenzij anders vermeld vervalt de fabrieksgarantie van de componenten niet wanneer u het garantie zegel van het systeem verbreekt.